top of page

Debiteurenbewaking

Na ontvangst van uw openstaande facturen per fax, post, e-mail,of via afgifte aan een juridisch adviseur, zorgt ons secretariaat ervoor dat uw dossiers binnen de 24u verzonden worden.

De ingebrekestelling zal gebeuren onder ons logo met de mededeling een laatste kans te geven op uw rekening te storten zonder intresten & schadebeding.

Schuldinvorderingen

Na ontvangst van uw openstaande facturen per fax, post, e-mail,of via afgifte aan een juridisch adviseur, zorgt ons secretariaat ervoor dat uw dossiers binnen de 24u aangetekend verzonden worden.

Indien wij géén gehoor krijgen binnen de 15 dagen, gaat de desbetreffende inspecteur uw "wanbetaler" één of meerdere huisbezoeken brengen om betaling te verkrijgen.

Slechts in enkele uitzonderllijke gevallen zijn wij genoodzaakt uw wanbetaler te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank of vredegerecht.

"Artikel" verschenen in dVo

DONDERDAG 22 JUNI 2017

Onze advocaten

Wij winnen graag uw vertrouwen door u de beste service aan te bieden die er in onze bedrijfstak bestaat.

Mtr. Van Landuyt Rurik

Mtr. Hylebos Tilly

Wannes Van der Maelen

(Advocaat-medewerker)

bottom of page